Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg - Til billedkunstnere
Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg - Til billedkunstnere
Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg - Til billedkunstnere

Open Call. Kunsten om Det vilde Vilde Strøg – 3 skitseforslag er videre

Den 13. maj samledes vi i bedømmelsesudvalget for gennemgang af ansøgnin.gerne og for udvælgelse af skitseforslag. Der var virkelig mange gode forslag, så mange at vi faktisk, som vi ønskede, kunne udvælge 3 forslag. Der var forslag, som kan beskrives som en omplacering af et allerede etableret kunstværk, men andre havde virkelig taget beskrivelsen i call’et til sig:

”Boligselskabet Fjordparken ønsker et kunstværk, der afspejler og/eller understøtter kerneværdierne: Fællesskab, Samvær, Nærhed, Tryghed. Beboernes ejerskab og/eller aktivering af beboerne må gerne tænkes ind i processen eller det færdige værk, f.eks. ved at motivere til bestemte sociale handlinger, sætte tanker i gang, afspejle beboersammensætning mv.

Kunstværket må gerne være anvendeligt og funktionelt, og det skal kunne installeres permanent udendørs og være vejrrobust og langtidsholdbart samt med efterfølgende minimale vedligeholdelsesudgifter. Værket skal endvidere balancere mellem høj kunstnerisk kvalitet og det stedspecifikke.”

Kunstværket må gerne være anvendeligt og funktionelt, og det skal kunne installeres permanent udendørs og være vejrrobust og langtidsholdbart samt med efterfølgende minimale vedligeholdelsesudgifter. Værket skal endvidere balancere mellem høj kunstnerisk kvalitet og det stedspecifikke.”

Valget faldt på hhv. Karin Lind, Sys Sinding og Kenneth Balfelt Team – 3 forslag der spænder fra det traditionelle/skulpturelle til det mere eksperimenterende samt landsskabskunst, hvor processen er en del af kunstværket.

Karin Lind

Karinlind.dk

Ansøgningen er vurderet ud fra det stedsspecifikke og den måde som forslaget udnytter området og den eksisterende beplantning på samt det fokus, der er på at skabe et område i forandring.

Sys Svinding

Sys-svinding.dk

Ansøgning er vurderet ud fra tanken om en skulpturel og klassisk, genkendelig udformning.

Forslag til opdeling af rummet i Lindeparken med flere skulpturgrupper, i samspil med områdets beplantning, kan skabe varig mulighed for oplevelser på området, som beboerne vil have let ved at forholde sig til og måske ovenikøbet kan få et personligt forhold til

Kenneth Balfelt Team

Kennethbalfelt.org

Ansøgning er vurderet ud fra, at der så konkret er taget udgangspunkt i områdets beboere og det stærke fokus på fællesskab og hvor vi, Bedømmelsesudvalget også udfordres til at forholde os til et forslag, vi endnu ikke ved, hvad er.

Oplæg

Boligselskabet Fjordparken søger tre billedkunstnere til at udarbejde skitseforslag til et kunstværk, der skal installeres på boligselskabets udearealer i Lindeparken.

Formål med og baggrund for skitsekonkurrencen

Boligselskabet Fjordparken ønsker at etablere et kunstværk i boligselskabets udendørs rum. Boligselskabet har vedtaget en kunstpolitik på baggrund af boligselskabets tro på kunstens egenværdi og kunstens evne til at understøtte boligselskabets kerneværdier: Fællesskab, Samvær, Nærhed og Tryghed. Kunstpolitikken har til formål at etablere kunst i alle afdelingerne, blandt andet i forbindelse med renovering og fornyelse af udearealerne.

Udearealerne i Boligselskabet Fjordparken anvendes i dag ikke optimalt af beboerne. Kunstværket må derfor gerne benytte sig af forskellige kunstneriske greb for at aktivere og engagere beboerne.

Boligselskabet Fjordparken søger tre kunstnere, der skal udarbejde konkrete skitseforslag. De tre kunstnere udvælges på baggrund af dette Open Call, og det er forventningen, at der blandt de tre skitseforslag udvælges et enkelt vinderprojekt til videre fundraising og realisering.

Boligselskabet Fjordparken ønsker et kunstværk, der afspejler og/eller understøtter de ovenfor nævnte kerneværdier: Fællesskab, Samvær, Nærhed, Tryghed. Beboernes ejerskab og/eller aktivering af beboerne må gerne tænkes ind i processen eller det færdige værk, f.eks. ved at motivere til bestemte sociale handlinger, sætte tanker i gang, afspejle beboersammensætning mv.

Kunstværket må gerne være anvendeligt og funktionelt, og det skal kunne installeres permanent udendørs og være vejrrobust og langtidsholdbart samt med efterfølgende minimale vedligeholdelsesudgifter. Værket skal endvidere balancere mellem høj kunstnerisk kvalitet og det stedspecifikke.

Boligselskabet Fjordparken har gode erfaringer fra flere tidligere kunstprojekter, herunder i Strandparken, hvor skulpturen Fantasia af Flemming Holm blev opsat i forbindelse med byfornyelsesprojektet Sundparken, Teglgårdens kunst- og formidlingsprojekt om Teglværker, mens Lindeparken i samspil med indvielse af dyrkningshaverne fra byudviklingsprojektet “Dyrk din By” opsatte skulpturen Pegasus af nu afdøde Preben Boye.

Desuden kan kunstprojektet tænkes sammen med byudviklingsprojektet “Det Vilde Strøg” i Lindholmkvarteret, som Boligselskabet Fjordparken er samarbejdspartner i.

Tidsplan

1. maj 2019: Deadline for Open Call
1. juni 2019: Offentliggørelse af de tre vindere af skitseforslag.
1. juni – 1. november 2019: Udarbejdelse af skitseforslag.
1. december 2019: Offentliggørelse af vinderskitse(r).

Det forventes, at værket udvikles og er færdigt i løbet af 2020/21.

Sådan vurderes din ansøgning

Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgninger til Open Call på baggrund af følgende kriterier:

Professionel billedkunstnerisk praksis.

Professionel billedkunstnerisk praksis defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Medlemmer af BKF. Alle autodidakte billedkunstnere kan søge på baggrund af et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer.

Evne til at omsætte de ovenfor skitserede ønsker til kunstværket (kerneværdierne Fællesskab, Samvær, Nærhed, Tryghed, det stedspecifikke mv.) til en original kunstnerisk idé.

Eventuelle tidligere erfaringer med kunst i det offentlige rum, herunder kunst i boligsociale områder.

Bedømmelsesudvalget består af 7 personer: 2 professionelle kunstnere udpeget af Guldborgsund Billedkunstråd, hhv. Lars Pryds bosiddende i Guldborgsund Kommune og Claudio Bannwart, medlem af Guldborgsund Billedkunstråd og repræsentant for det nationale billedkunstmiljø, Flemming Frydendal, bestyrelsesformand i Fuglsang Kunstmuseums bestyrelse samt 4 repræsentanter fra Fjordparken, Kaj Funch, Jimmy Frisenberg og Erik Christensen fra afdelingsbestyrelsen samt direktør Anita Ulrik Sørensen.

Det skal ansøgningen indeholde

Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft følgende bilag:

  • Ansøgning på 1 side med kort beskrivelse af idé og motivation (maks. 2.500 tegn inkl. mellemrum)
  • Grovskitse eller foreløbig visualisering af ideen (Maks. 3 A4-sider)
  • CV på én side
  • Billeddokumentation på max 10 sider med eksempler fra sin kunstneriske praksis.

Økonomi

Aktuelt har Boligselskabet Fjordparken en økonomisk ramme på 700.000 kr. til det samlede projekt, herunder skitseprocessen, men på baggrund af tidligere erfaringer er det intentionen at fundraise ca. 1,5 million kr. til udfærdigelse af det færdige værk.

Bedømmelsesudvalget vælger tre kunstnere blandt ansøgerne, og hver kunstner modtager et honorar på 30.000 kr. for at udarbejde et uddybende projektskitseforslag. Blandt de tre skitseforslag vælges et vinderprojekt, der tilbydes et budget på mindst 150.000 kr. i honorar samt 450.000 kr. til materialer, udførelse, installering mv.

NB: Bedømmelsesudvalget forbeholder sig retten til at udpege flere eller færre kandidater til både skitseforslag og vinderprojekt inden for den nævnte økonomiske ramme, samt til at vælgeikke at realisere nogen af de indkomne forslag.

Udbetaling

Evt. skitsehonorar udbetales til den Nemkonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Alle ansøgere får svar senest den 1. juni 2019. Afgørelserne bliver sendt via e-mail til den mailadresse, du oplyser i ansøgningsformularen. Samtidig modtager de tre udvalgte kunstnere invitationer til at udarbejde skitseforslag.

Hvis et medlem i bedømmelsesudvalget erklærer sig inhabil i forbindelse med behandlingen af din ansøgning, bliver det anført i brevet med afgørelsen.

Kontaktoplysninger hvis du har spørgsmål

Boligselskabet Fjordparken

Direktør: Anita Ulrik Sørensen
Telefon: 30 63 63 70
E-mail: ats@bs-fjordparken.dk

Billedkunstner

Claudio Bannwart
Telefon: 55 81 67 20.