Mødeplaner

Organisationsbestyrelsesmøder

Ved henvendelse til administrationen, kan du som lejer få udleveret dagsorden samt referater af organisationsbestyrelsesmøderne.

Dagsorden foreligger senest på dagen for mødets afholdelse og referaterne foreligger senest 4 uger efter mødets afholdelse.

2022

22.03.2022Referat fra organisationsbestyrelsesmøde2022 03 22 referat OB
26.06.2022Referat fra organisationsbestyrelsesmøde2022 04 26 - Referat OB

2021

Afdelingsmøder

Mindst en gang om året indkaldes afdelingens beboere til afdelingsmøde.

I boligorganisationens vedtægter står reglerne for afholdelse af afdelingsmøder.

2022

01.02.2022Strandparken - Ekstra ord, afd. mødekl. 19:00 - Hotel Falster
Strandparken - Referat 01.02.2022
05.09.2022Classens Gård, Classensgade.kl. 17:00 - Kontoret Frisegade 6
06.09.2022Lindeparken, Fynsvej mfl.kl. 17:00 - Restaurant Kikko
07.09.2022Brogården, Brogade mfl.kl. 17:00 - Hotel Falster
08.09.2022Æblehaven, Jes Jessensgade mv.kl. 17:00 - Kontoret Frisegade 6
12.09.2022Strandparkenkl. 17:00 - Hotel Falster
13.09.2022Teglgården, Teglværksgade.kl. 17:00 - Hotel Falster
14.09.2022Rosengården, Tesdorpfsvej.kl. 17:00 - Restaurant Kikko

2021

31. augustStrandparken, Colbjørnsensvej.kl. 17.00
30. augustLindeparken, Fynsvej mfl.kl. 17.00
14. septemberRosengården, Tesdorpfsvej.kl. 17.00
13. septemberTeglgården, Teglværksgade.kl. 17.00
8. septemberClassens Gård, Classensgade.kl. 17.00
7. septemberBrogården, Brogade mfl.kl. 17.00
1. septemberÆblehaven, Jes Jessensgade mv.kl. 16.00

Repræsentantskabsmøder

2022

24.05.2022Ord. repræsentantskabsmøde - Endelig dagsordenkl. 17:00 - Hotel Falster
Ord. repræsentantskabsmøde - Referat 24.05.2022

2021

31. maj 2021Hotel Falsterkl. 17:00

Afdelingsbestyrelsesmøder

Den enkelte afdelingsbestyrelse skal oplyse om dagsordener og referater for deres møder. Afdelingsbestyrelsen skal senest på dagen for mødet oplyse dagsorden for mødet.

Referatet skal foreligge senest 4 uger efter mødets afholdelse. Kontakt din afdelingsbestyrelse for oplysning om mødedato og referat.

Referater Strandparken

Referater Rosengården

Referater Teglgården

Referater Classens gård

Referater Brogården

Referater Æblehaven

Referater Schillers parken