Mødeplaner

Organisationsbestyrelsesmøder

Ved henvendelse til administrationen, kan du som lejer få udleveret dagsorden samt referater af organisationsbestyrelsesmøderne.

Dagsorden foreligger senest på dagen for mødets afholdelse og referaterne foreligger senest 4 uger efter mødets afholdelse.

2023

30.01.2023Referat fra organisationsbestyrelsesmøde2023 01 30 - Referat OB
20.02.2023Referat fra organisationsbestyrelsesmøde2023 02 20 - Referat OB
24.02.2023Referat fra organisationsbestyrelsesmøde2023 04 24 - Referat OB

2022

22.03.2022Referat fra organisationsbestyrelsesmøde2022 03 22 - Referat OB
26.06.2022Referat fra organisationsbestyrelsesmøde2022 04 26 - Referat OB
21.06.2022Referat fra organisationsbestyrelsesmøde2022 21 06 - Referat OB
18.08.2022Referat fra organisationsbestyrelsesmøde2022 08 18 - Referat OB
10.10.2022Referat fra organisationsbestyrelsesmøde2022 10 10 - Referat OB
28.11.2022Referat fra organisationsbestyrelsesmøde2022 11 28 - Referat OB

2021

Afdelingsmøder

Mindst en gang om året indkaldes afdelingens beboere til afdelingsmøde.

I boligorganisationens vedtægter står reglerne for afholdelse af afdelingsmøder.

2023

2022

01.02.2022Strandparken - Ekstra ord, afd. mødekl. 19:00 - Hotel Falster
Strandparken - Referat 01.02.2022
05.09.2022Classens Gård - Endelig dagsordenBilagkl. 17:00 - Kontoret Frisegade 6
Classens Gård Referat 05.09.2022Husorden - godkendt 05.09.22
06.09.2022Lindeparken - Endelig dagsordenBilagkl. 17:00 - Restaurant Kikko
Lindeparken - Referat 06.09.2022Husorden - godkendt 06.09.22
07.09.2022Brogården - Endelig dagsordenBilagkl. 17:00 - Hotel Falster
Brogården - Referat 07.09.2022Husorden - godkendt 07.09.22
08.09.2022Æblehaven - Endelig dagsordenBilagkl. 16:00 - Kontoret Frisegade 6
Æblehaven - Referat 08.09.2022husorden - godkendt 08.09.22
12.09.2022Strandparken - Endelig dagsordenBilagkl. 17:00 - Hotel Falster
Strandparken - Referat 12.09.2022Husorden - godkendt 12.09.22
13.09.2022Teglgården - Endelig dagsordenBilagkl. 17:00 - Hotel Falster
Teglgården - Referat 13.09.2022Husorden - godkendt 13.09.22
14.09.2022Rosengården - Endelig dagsordenBilagkl. 17:00 - Restaurant Kikko
Rosengården - Referat 14.09.2022Husorden - godkendt 14.09.22

2021

31. augustStrandparken, Colbjørnsensvej.kl. 17.00
30. augustLindeparken, Fynsvej mfl.kl. 17.00
14. septemberRosengården, Tesdorpfsvej.kl. 17.00
13. septemberTeglgården, Teglværksgade.kl. 17.00
8. septemberClassens Gård, Classensgade.kl. 17.00
7. septemberBrogården, Brogade mfl.kl. 17.00
1. septemberÆblehaven, Jes Jessensgade mv.kl. 16.00

Repræsentantskabsmøder

2023

22.05.2023Ord. repræsentantskabsmøde - Endelig dagsordenkl. 18:00 - Hotel Falster
Ord. repræsentantskabsmøde - Referat 22.05.2023

2022

24.05.2022Ord. repræsentantskabsmøde - Endelig dagsordenkl. 17:00 - Hotel Falster
Ord. repræsentantskabsmøde - Referat 24.05.2022

2021

31. maj 2021Hotel Falsterkl. 17:00

Afdelingsbestyrelsesmøder

Den enkelte afdelingsbestyrelse skal oplyse om dagsordener og referater for deres møder. Afdelingsbestyrelsen skal senest på dagen for mødet oplyse dagsorden for mødet.

Referatet skal foreligge senest 4 uger efter mødets afholdelse. Kontakt din afdelingsbestyrelse for oplysning om mødedato og referat.

Referater Classens gård

Referater Brogården

Referater Æblehaven

Referater Schillers parken