Sådan startede det...

Boligselskabet Fjordparken har sin oprindelse i 2 forskellige byggevirksomheder, nemlig Den selvejende byggevirksomhed Fjordparken
og Den selvejende byggevirksomhed Rosengården.

Boligselskabet Fjordparken er en sammenlægning af de 2 byggevirksomheder og er etableret pr. 1. januar 1982.

Den selvejende byggevirksomhed Fjordparken

Den 17. april 1952 afholdtes konstituerende møde for Den selvejende byggevirksomhed Fjordparken. Dengang var det kommunalbestyrelsen, der udpegede medlemmerne til bestyrelsen.

Fjordparkens første bestyrelse bestod således af:

  1. Skæftemager Knud Petersen (Formand)
  2. Kontorbestyrer Reinhold Jørgensen (senere borgmester i Nykøbing F. Kommune)
  3. Fru Olga Lohse
  4. Fru Esther Næsbøl
  5. Møllebygmester H. Madsen

Der blev indgået kontrakt med Københavns almindelige Boligselskab (KAB) om forretningsførelse og administration af byggeforetagendet på matr. nr. 1068 f af Nykøbing F. vores afdeling på Colbjørnsensvej.

Arkitektkontrakt blev indgået med A/S Dominia.

Der blev ikke holdt rejsegilde men i stedet udbetalt kr. 20,00 til hver af arbejderne og kr. 30,00 til formændene.

Lejeprisen var dengang forskellig ift. lejlighedstype. Lejen blev dengang fastsat til mellem kr. 20,50 og 23,00/m2. Hvor lejen var dyrest for de 1-værelses lejemål.

Senere bygges Lindeparken I, II og III i perioden 1969 - 1971

Den selvejende byggevirksomhed Rosengården

Vi har i vores arkiver ikke stiftelsesdokumenterne for Den selvejende byggevirksomhed Rosengården. Den tidligst daterede forhandlingsprotokol er fra den 10. oktober 1957.

Bestyrelsen bestod af:

  1. Byrådsmedlem Knud Pedersen, formand
  2. Byrådsmedlem Sigvard Rasmussen
  3. Sparekasseformand Knud Jørgensen
  4. Redaktionssekretær N.P. Nielsen

På det tidspunkt varetog Poul Drachmann administrationen af Rosengården

Afdelingen på Tesdorpfsvej blev opført i 1958 og i perioden 1960-1963 opførte Rosengården 2 afdelinger på Teglværksgade.

I 1970 forsøges ejendommene overdraget til kommunen og den selvejende institution opløst. I stedet overgår administrationen til kommunen og der arbejdes derefter med at få lagt administrationen af Rosengården et andet sted og i 1974 er der drøftelser med Fjordparkens forretningsfører H. J. Larsen om administration.

Dette godkendes af byrådet og pr. 1. marts 1975 overgår administration til H. J. Larsen. I 1979 arbejdes der henimod at Fjordparken overtager Rosengården og pr. 1. januar 1982 er sammenlægningen en realitet og det blev enstemmigt mellem de to bestyrelser vedtaget at det fremtidige navn er Boligselskabet Fjordparken.

Læs historieren om alle afdelinger