Persondata Politik

Sådan bruger vi dine oplysninger

For at du kan blive tilbudt en bolig, gemmer vi visse oplysninger, bl.a. navn, adresse, e-mail-adresse og fødselsdato.

Oplysningerne bruger Boligselskabet Fjordparken til at vejlede og informere om til-bud om en bolig vi lover naturligvis, at vi ikke videregiver disse oplysninger.

Når du udfylder ansøgningsskemaet og ansøger om boliger, bliver du medlem af boligselskabet.

Det betyder, at det kun er dig eller din medansøger, der kan rette henvendelse til Boligselskabet Fjordparken, for at få oplysninger om status på dit medlemskab, ventetider mv. samt foretage æn-dringer i din opskrivning.

Du bør læse den generelle information, inden du giver dit samtykke.

Jeg giver hermed samtykke til, at Boligselskabet Fjordparken kontakter mig via e-mail med tilbud om bolig samt øvrige henvendelser.

Behandling af personoplysninger

Sikkerhed

Boligselskabet videregiver ikke oplysninger om vores medlemmer til tredjepart.

Sådan behandler Boligselskabet Fjordparken personoplysninger

A. Som et naturligt led i Boligselskabet Fjordparkens aktiviteter og udlejning sker der en behandling af oplysninger om vore medlemmer. Det er Boligselskabet Fjordparkens politik, at der skal være åben-hed om denne behandling.

B. Boligselskabet Fjordparken indsamler, lagrer og bearbejder oplysninger om navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer og fødselsdato på medlemmer af Boligselskabet Fjordparken samt oplysnin-ger om disse medlemmers ønsker om bolig.

C. Boligselskabet Fjordparken registrerer derudover oplysninger om medlemmers oprykningsret ift. de fleksible udlejningsregler, herunder arbejdsforhold, salg af bolig, sundhedsforhold ift. dokumentation for oprykningsretten.

D. Oplysningerne anvender Boligselskabet Fjordparken til at give medlemmerne boligselskabet den bedst mulige information om boligtilbud, ventetid, oprykningsret mv.

E. Boligselskabet Fjordparken lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og at oplysningerne kun behandles af medarbejdere, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles for at undgå, at oplysningerne tilintetgøres eller kommer uvedkommende i hænde.

F. Boligselskabet Fjordparken sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så per-sonoplysningerne ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

G. Ved ophør af et medlemskab, gælder følgende retningslinier for ansøgning om familieboliger:

a. Manglende betaling af opnoteringsgebyr. Din ansøgning opbevares i 3 måneder, hvorefter an-søgningen slettes.

b. Manglende betaling af fornyelsesgebyr. Du modtager en rykker for manglende betaling jfr. lovgivningen herom. Betales rykker ikke, sletmarkeres din ansøgning efter 60 dage.
Fuld og endegyldig sletning sker efter 18 måneder både den fysiske ansøgning samt registreringen i boligsystemet.

c. Ved tildeling af bolig. Dit medlemskab sletmarkeres, men vi opbevarer dine medlemsoplys-ninger indtil fraflytning finder sted.

H. Ved ophør af medlemskab, gælder følgende retningsliner for ansøgning om ungdomsboliger:

a. Dit medlemskab slettes automatisk efter 18 måneder, såfremt du ikke er blevet lejer i en ungdomsboliger.

b. Er du blevet lejer i en ungdomsbolig, sletmarkeres dit medlemskab. Først ved fraflytning slettes medlemskab

I. Medlemmer af Boligselskabet Fjordparken har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger boligselskabet behandler om dem, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Medlemmerne har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at visse oplysninger behandles og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen. Medlemmer, der ønsker at benytte sig af disse rettigheder, kan rette henvendelse til Boligselskabet Fjordparken, Frisegade 6, 4800 Nykøbing F.