Oprindeligt var det De Danske Sukkerfabrikker, der ejede arealerne ved sundet nord for, hvor Nykøbing dengang strakte sig til. Man ønskede nemlig at opføre en sukkerfabrik her. Byens sukkerfabrik kom dog til at ligge syd for byen, og det gav plads til andre muligheder nord for byen. I begyndelsen af 1900-tallet blev nye gader anlagt, heriblandt Colbjørnsensvej.

I 1937 vedtog Nykøbing Byråd at Ejegodbugten – hvor Strandboulevarden i dag har sit forløb – skulle opfyldes. Man fik tilskud fra staten til det store arbejde ved at lade det være et aktiveringsprojekt for arbejdsløse.

Bugten blev opfyldt i årene 1938-40, og det nye sygehus var noget af det første, der blev bygget på det nye areal. Selve Strandboulevarden blev anlagt i 1950’erne fra det nuværende Slotsbryggen og hele vejen langs vandet ud til Pandebjergvej. Indtil Slotsbryggen blev etableret i 2006-2008 var den sidste strækning af Tingsted Å ud mod Guldborgsund rørlagt som en del af Strandboulevarden.
Byggevirksomheden Fjordparken

I 1953 stod etageboligbebyggelsen for enden af den da relativt nye Colbjørnsensvej ved Strandboulevarden færdigbygget. Bebyggelsen blev placeret, så alle lejligheder i en eller anden udstrækning fik udsigt over Guldborgsund. Året før var Den selvejende byggevirksomhed Fjordparken blevet stiftet den 17. april 1952. Byggevirksomheden Fjordparken blev i 1982 lagt sammen med Den selvejende byggevirksomhed Rosengården og kom til at udgøre det nuværende Boligselskabet Fjordparken.

Nykøbing F. Sygehus flyttede fra Bispegade til den nuværende placering, dengang i udkanten af Nykøbing men dog stadig tæt på byen og befolkningen. Nybyggeriet gav mulighed for at samle alle sygehusfunktioner på ét sted, ligesom der blev indtænkt lys og luft til patienterne med de grønne rekreative arealer, ud fra tidens tanke om naturens helbredende effekt. På billedet her fra slutningen af 1950’erne kan man nederst til højre også se den nyopførte boligkarre på Colbjørnsensvej. Billede: Luftfoto fra 1948. Øverst i billedet ses første etape af det hesteskoformede boligbyggeri – karreen på Colbjørnsensvej er endnu ikke opført. Det er sygehuset heller ikke, så der er stadig ’bare marker’ ud mod Guldborgsund.

Luftfoto fra 1948. Øverst i billedet ses første etape af det hesteskoformede boligbyggeri – karreen på Colbjørnsensvej er endnu ikke opført. Det er sygehuset heller ikke, så der er stadig ’bare marker’ ud mod Guldborgsund. Billede: Nykøbing F. Sygehus flyttede fra Bispegade til den nuværende placering, dengang i udkanten af Nykøbing men dog stadig tæt på byen og befolkningen. Nybyggeriet gav mulighed for at samle alle sygehusfunktioner på ét sted, ligesom der blev indtænkt lys og luft til patienterne med de grønne rekreative arealer, ud fra tidens tanke om naturens helbredende effekt. På billedet her fra slutningen af 1950’erne kan man nederst til højre også se den nyopførte boligkarre på Colbjørnsensvej.

Kyllingespil, kønsroller og kolbekaffe

Beboerne på Colbjørnsensvej stiftede ved et møde i ”hobbykælderen” den 28. februar 1954 Lejerforeningen Fjordparken. Foreningen arrangerede alt fra fastelavnsfester og juletræsfester til kyllingespil, andespil, Skt. Hansfester og udflugter.

Der er tydeligvis tale om andre kønsroller end i dag, når man læser foreningens invitation til en udflugt til Marielyst i 1958, hvor der blandt andet står: ”Lejerforeningen serverer kolbekaffe for mødrene og sodavand for børnene nede paa stranden. – For børnene er turen gratis. Mødre (evt. fædre) kr. 2,00.”

Der er i samme invitation også en (befriende) anden opfattelse af tid end i vores fortravlede hverdag i dag: ”P.s. Hvis vejret ikke er godt mandag, udskydes turen til en dag senere paa ugen.” Den var nok ikke gået i dette årtusind, hvor de fleste har lagt planer for resten af ugen også.

Billede: Invitation fra Lejerforeningen Fjordparken til kyllingespil. Overskuddet fra spillet gik til nyt inventar i hobbyrummet.

 

Billede: Ved en ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober 1959 på Colbjørnsensvej var drøftelse af antenneforholdene et punkt på dagsordenen, da Næstvedsenderens igangsættelse var nært forestående.