Classensgade blev etableret i 1910 og er opkaldt efter Johan Frederik Classen.
Grunden, hvor Classens Gård i dag er beliggende, var udmatrikuleret og havde forskellige ejere allerede fra år 1900, men blev formentlig først bebygget i 1985, da Fjordparkens boliger blev opført. Smed Christian Knudsen fik som fjerde ejer tinglyst skødet i 1950, og solgte det i 1983 til Boligselskabet Fjordparken for 333.000 kr. Arkitekt Frederik Toubro fra Toreby skulle være arkitekt på boligselskabets bygninger.

Billede: 1911. Classensgade var opført, men endnu ikke bebygget. Tesdorpfsvej ses endnu kun som en antydning på kortet på dette tidspunkt, og det såkaldte ”Finnekvarter” øst herfor fandtes heller ikke endnu.

Classen
Norskfødte teolog, generalmajor og våbenfabrikant Johan Frederik Classen (1725-1792) blev en driftig handels- og industrimand i Danmark. Han var blandt andet medstifter af krudtværket og kanonstøberiet i Frederiksværk. Efter Classens død blev hans godser i Nordsjælland og på Falster omdannet til Det Classenske Fideicommis, som blandt andet yder støtte til uddannelsesmæssige, videnskabelige og sociale formål.

Billede: På kortet, der er påbegyndt i 1913 og tegnet på frem til 1985, kan man se, at Tesdorpfsvej og Finnekvarteret er blevet anlagt. Tesdorpfsvej kom til i 1941 og vejene i Finnekvarteret kom til i perioden 1947-1952.