Ungdomsboligerne i Jes Jessensgade og Neckelmannsgade er i sig selv unge. De blev opført i 1993 – på det endnu relativt unge brokvarter Østerbro. Efterhånden som byen, industrien og befolkningstallet voksede op igennem 1900-tallet opstod det Østerbro, som vi kender i dag. I 1920’erne udstak byrådet en plan for byudviklingen, med blandt andet de to store stjerneformede runddele på henholdsvis Nørrebro og Østerbro, hvortil gaderne er knyttet i rektangulære net. Hvor Jes Jessensgade og Neckelmannsgade krydser hinanden er de med til at definere det rektangulære gadenet tættest på Østerbro Runddel. Herudover indeholdt planen for byudviklingen også regler for, hvilke typer bygninger, der måtte opføres i de forskellige områder i de nye brokvarterer.

Billede: På luftfotoet, hvor sukkerfabrikken ses i nederste venstre hjørne og jernbanen i venstre side af billedet, aflæses stjerneformen omkring Østerbro Runddel tydeligt.

Fra margarine til most
På grunden, hvor boligselskabets ungdomsboliger i dag ligger, har der tidligere været forskellige erhverv. Tømrer August Schultz overtog helt tilbage i 1918 hjørnegrunden fra enkefru Karen M. Schultz. I 1927 købte margarinefabrikanterne C. Winther og V. Winther skødet for 7000 kr. Det blev i 1936 blev solgt videre, denne gang til A/S Sicca Patent Holding Co. fra København for 10.000 kr. Allerede i 1939 kom skødet igen på nye hænder, denne gang andelsselskabet Mostfabrikken i Nyk. F., og til en købssum på 35.500 kr. Mostfabrikationen varede fra 1939 til 1951. Herefter har blandt andre Opskæringsfabrikken DANA A/S (konservesforarbejdning af kød) og Samodan A/S (også mosteri) haft fabrikation på grunden. Fabriksbygningerne blev revet ned i 1991, og i 1993 blev de nuværende ungdomsboliger opført.

Billede: Hjørnet af Jes Jessensgade og Neckelmannsgade, hvor der har været bolchekogeri, mosteri og meget andet. Billedet er lånt af Lars Hansen.

En modig præst
Historierne bag gadenavnene er noget ældre. Jes Jessensgade blev anlagt i 1928 og forlænget i 1939. Gaden har navn efter sognepræsten Jes Jessen, som i 1658 dristigt sagde den svenske konge ret imod under en gudstjeneste, hvor kongen havde indfundet sig i Jessens kirke. Det var under besættelsen i forbindelse med Svenskekrigene (1657-60), og den svenske konge havde udskrevet en urimelig brandskat, som det lykkedes præsten Jes Jessen at få nedsat.

Billede: Jes Jessen, som lægger navn til Jes Jessensgade, sammen med sin familie. Maleriet hænger på Nykøbing Rådhus.

Neckelmannsgade er opkaldt efter Harald Neckelmann, som var borgmester i Nykøbing i perioden 1877-1891. Gaden blev anlagt i 1934.