Kunsten om Det vilde strøg – nomineret til stjerneprisen 2023

SÅDAN!!! – VI VANDT – STORT TILLYKKE MED PRISEN!!!

Vi er nomineret til DEN ALMENE STJERNEPRIS FOR BEDRE BOLIGOMRÅDE!

Prisen gives til et fagligt stærkt projekt med fokus på det fysiske – enten nye innovative boligprojekter, som tager bedre vare på vores klima og miljø, eller projekter, der tager bedre vare på vores eksisterende boligområder – det vi allerede har bygget.  

”Kunsten om det vilde strøg” er én ud af tre nominerede i hele landet, og vinderen kåres til Almene Boligdage 2023.

Hvis du vil læse mere om DE ALMENE STJERNEPRISER, vores projekt eller juryen, der har nomineret os, så kan du læse om det hele her: Almene Stjernepriser (bl.dk)

Kryds fingre for os!

Så sker det – Lokalplanen for Fase 1 i Schillerkvarteret

En milepæl er nået i vores byggeri af ca. 100 nye almene boliger – Schillers Parken. Guldborgsund Kommune sender nu lokalplansforslaget i 4 ugers høring.

Har du lyst til at se eller gense videoen da Boligminister (og nu også Indenrigsminister) Kaare Dybvad Bek og Borgmester John Brædder lagde vejen forbi Schillerkvarteret for at besigtige vores fantastiske projekt, kan du se den her.

Du kan også se den samlede video for projektet her.

Stille rejse af Sys Svinding indgår i Trap Danmark udgivelsen i 2021 og præsenteres i TV2Øst; Kunst under åben himmel

Det er ikke kun beboerne, der synes at skulpturen Stille Rejse er fantastisk. Organisationsbestyrelsen godkendte i 2014 en kunstpolitik, Kunsten at bo alment. Vi satte fokus på etablering af kunst på alle projekter i vores boligafdelinger, hvor udearealerne var i spil.

Det har ført os i spændende retninger, senest med vores projekt Allemandsretten i Lindeparken, hvor billedhugger Sys Svinding skal levere 4 skulpturer i granit.

Den første, Stille rejse blev etableret i maj måned i 2020. Skulpturen bliver nu registreret i Trap Danmark og indgår dermed i den samlede kortlægning af kunst i Guldborgsund Kommune i det offentlige rum og som er udført af anerkendte kunstnere. Vi kan ikke få armene ned! Det er stort.

Samtidig præsenteres Stille rejse i Tv2 Øst i programmet Kunst under åben himmel. Vi får jo næsten røde kinder af al den opmærksomhed, men samtidig er vi pave stolte.

Se udsendelsen her: Kunst under åben himmel
www.tv2east.dk

 

En fantastisk dag med besøg af vores Boligminister

Onsdag den 17/6 2020 - Læs Folketidendes opfølgning på boligministerens besøg her:. Klik her

Mandag den 15/6 2020. En fantastisk dag med besøg af vores Boligminister Kaare Dybvad Bek, René Christensen (MF), Borgmester John Brædder samt øvrige byrødder og embedsfolk fra Guldborgsund Kommune, hvor vi fremviste det eksisterende boligkvarter i Lindeparken samt vores kommende nye boligkvarter Schillers Parken.

 

Der var rig mulighed for drøftelse af boligpolitik på både nationalt og lokalt plan samt den værdi de almene boliger bidrager med i samfundet: at skabe velfærd, at være katalysator, at skabe udvikling for en hel ny bydel.

Der var stor begejstring for Schillerkvarteret som med solskin, blå himmel og rislen fra vandet i åen fremstod fra sin aller bedste side og dermed understregede områdets fulde potentiale og hvor det virkelig blev tydeligt, at her flytter vi landet ind i byen - i en by der er for alle, både nu og i fremtiden.

100 almene boliger på vej i Schillerkvarteret

Som en del af en samlet vision for udviklingen af det nye bykvarter, bygger Boligselskabet Fjordparken ca. 100 almene boliger, som forventes at stå færdige i 2023.

Schillers Parken bliver startskuddet.

Vi forventer, at boligerne kommer til at ligge i et spænd fra ca. 45 m2 til ca. 90 m2 med en husleje under kr. 8.000 om måneden.

Boligerne vil være for alle i alle aldre gennem hele livet.

Vi skal nu i gang med at udarbejde de endelige tegninger for boligernes indretning og arkitektoniske udtryk

Du kan allerede nu skrive dig på ventelisten her

Læs mere om visionprojektet her og læs evt. artiklen i Folketidende her

Vinder af Open Call – Sys Svinding ”Allemandsretten”

Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg - Til billedkunstnere
Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg - Til billedkunstnere
Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg - Til billedkunstnere

Vinder af Open Call - Kunsten om Det Vilde Strøg med projektet ”Allemandsretten”. – Sys Svinding

Allemandsretten består af 4 skulpturer

1. Stille rejse
2. Tilbage til naturen
3. Luftpost
4. Kaffe med fløde

Den 1. skulptur der opsættes er ”Stille rejse”, hvorefter de øvrige skulpturer opsættes, når der er fundet endelig ekstern finansiering fra fonde.

Sys Svinding

Sys-svinding.dk

Ansøgning er vurderet ud fra tanken om en skulpturel og klassisk, genkendelig udformning.

Forslag til opdeling af rummet i Lindeparken med flere skulpturgrupper, i samspil med områdets beplantning, kan skabe varig mulighed for oplevelser på området, som beboerne vil have let ved at forholde sig til og måske ovenikøbet kan få et personligt forhold til

Kontaktoplysninger hvis du har spørgsmål

Boligselskabet Fjordparken

Direktør: Anita Ulrik Sørensen
Telefon: 30 63 63 70
E-mail: ats@bs-fjordparken.dk

Billedkunstner

Claudio Bannwart
Telefon: 55 81 67 20.

Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg – Til billedkunstnere

Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg - Til billedkunstnere
Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg - Til billedkunstnere
Open Call: Kunsten om Det Vilde Strøg - Til billedkunstnere

Open Call. Kunsten om Det vilde Vilde Strøg – 3 skitseforslag er videre

Den 13. maj samledes vi i bedømmelsesudvalget for gennemgang af ansøgnin.gerne og for udvælgelse af skitseforslag. Der var virkelig mange gode forslag, så mange at vi faktisk, som vi ønskede, kunne udvælge 3 forslag. Der var forslag, som kan beskrives som en omplacering af et allerede etableret kunstværk, men andre havde virkelig taget beskrivelsen i call’et til sig:

”Boligselskabet Fjordparken ønsker et kunstværk, der afspejler og/eller understøtter kerneværdierne: Fællesskab, Samvær, Nærhed, Tryghed. Beboernes ejerskab og/eller aktivering af beboerne må gerne tænkes ind i processen eller det færdige værk, f.eks. ved at motivere til bestemte sociale handlinger, sætte tanker i gang, afspejle beboersammensætning mv.

Kunstværket må gerne være anvendeligt og funktionelt, og det skal kunne installeres permanent udendørs og være vejrrobust og langtidsholdbart samt med efterfølgende minimale vedligeholdelsesudgifter. Værket skal endvidere balancere mellem høj kunstnerisk kvalitet og det stedspecifikke.”

Kunstværket må gerne være anvendeligt og funktionelt, og det skal kunne installeres permanent udendørs og være vejrrobust og langtidsholdbart samt med efterfølgende minimale vedligeholdelsesudgifter. Værket skal endvidere balancere mellem høj kunstnerisk kvalitet og det stedspecifikke.”

Valget faldt på hhv. Karin Lind, Sys Sinding og Kenneth Balfelt Team – 3 forslag der spænder fra det traditionelle/skulpturelle til det mere eksperimenterende samt landsskabskunst, hvor processen er en del af kunstværket.

Karin Lind

Karinlind.dk

Ansøgningen er vurderet ud fra det stedsspecifikke og den måde som forslaget udnytter området og den eksisterende beplantning på samt det fokus, der er på at skabe et område i forandring.

Sys Svinding

Sys-svinding.dk

Ansøgning er vurderet ud fra tanken om en skulpturel og klassisk, genkendelig udformning.

Forslag til opdeling af rummet i Lindeparken med flere skulpturgrupper, i samspil med områdets beplantning, kan skabe varig mulighed for oplevelser på området, som beboerne vil have let ved at forholde sig til og måske ovenikøbet kan få et personligt forhold til

Kenneth Balfelt Team

Kennethbalfelt.org

Ansøgning er vurderet ud fra, at der så konkret er taget udgangspunkt i områdets beboere og det stærke fokus på fællesskab og hvor vi, Bedømmelsesudvalget også udfordres til at forholde os til et forslag, vi endnu ikke ved, hvad er.

Oplæg

Boligselskabet Fjordparken søger tre billedkunstnere til at udarbejde skitseforslag til et kunstværk, der skal installeres på boligselskabets udearealer i Lindeparken.

Formål med og baggrund for skitsekonkurrencen

Boligselskabet Fjordparken ønsker at etablere et kunstværk i boligselskabets udendørs rum. Boligselskabet har vedtaget en kunstpolitik på baggrund af boligselskabets tro på kunstens egenværdi og kunstens evne til at understøtte boligselskabets kerneværdier: Fællesskab, Samvær, Nærhed og Tryghed. Kunstpolitikken har til formål at etablere kunst i alle afdelingerne, blandt andet i forbindelse med renovering og fornyelse af udearealerne.

Udearealerne i Boligselskabet Fjordparken anvendes i dag ikke optimalt af beboerne. Kunstværket må derfor gerne benytte sig af forskellige kunstneriske greb for at aktivere og engagere beboerne.

Boligselskabet Fjordparken søger tre kunstnere, der skal udarbejde konkrete skitseforslag. De tre kunstnere udvælges på baggrund af dette Open Call, og det er forventningen, at der blandt de tre skitseforslag udvælges et enkelt vinderprojekt til videre fundraising og realisering.

Boligselskabet Fjordparken ønsker et kunstværk, der afspejler og/eller understøtter de ovenfor nævnte kerneværdier: Fællesskab, Samvær, Nærhed, Tryghed. Beboernes ejerskab og/eller aktivering af beboerne må gerne tænkes ind i processen eller det færdige værk, f.eks. ved at motivere til bestemte sociale handlinger, sætte tanker i gang, afspejle beboersammensætning mv.

Kunstværket må gerne være anvendeligt og funktionelt, og det skal kunne installeres permanent udendørs og være vejrrobust og langtidsholdbart samt med efterfølgende minimale vedligeholdelsesudgifter. Værket skal endvidere balancere mellem høj kunstnerisk kvalitet og det stedspecifikke.

Boligselskabet Fjordparken har gode erfaringer fra flere tidligere kunstprojekter, herunder i Strandparken, hvor skulpturen Fantasia af Flemming Holm blev opsat i forbindelse med byfornyelsesprojektet Sundparken, Teglgårdens kunst- og formidlingsprojekt om Teglværker, mens Lindeparken i samspil med indvielse af dyrkningshaverne fra byudviklingsprojektet “Dyrk din By” opsatte skulpturen Pegasus af nu afdøde Preben Boye.

Desuden kan kunstprojektet tænkes sammen med byudviklingsprojektet “Det Vilde Strøg” i Lindholmkvarteret, som Boligselskabet Fjordparken er samarbejdspartner i.

Tidsplan

1. maj 2019: Deadline for Open Call
1. juni 2019: Offentliggørelse af de tre vindere af skitseforslag.
1. juni – 1. november 2019: Udarbejdelse af skitseforslag.
1. december 2019: Offentliggørelse af vinderskitse(r).

Det forventes, at værket udvikles og er færdigt i løbet af 2020/21.

Sådan vurderes din ansøgning

Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgninger til Open Call på baggrund af følgende kriterier:

Professionel billedkunstnerisk praksis.

Professionel billedkunstnerisk praksis defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Medlemmer af BKF. Alle autodidakte billedkunstnere kan søge på baggrund af et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer.

Evne til at omsætte de ovenfor skitserede ønsker til kunstværket (kerneværdierne Fællesskab, Samvær, Nærhed, Tryghed, det stedspecifikke mv.) til en original kunstnerisk idé.

Eventuelle tidligere erfaringer med kunst i det offentlige rum, herunder kunst i boligsociale områder.

Bedømmelsesudvalget består af 7 personer: 2 professionelle kunstnere udpeget af Guldborgsund Billedkunstråd, hhv. Lars Pryds bosiddende i Guldborgsund Kommune og Claudio Bannwart, medlem af Guldborgsund Billedkunstråd og repræsentant for det nationale billedkunstmiljø, Flemming Frydendal, bestyrelsesformand i Fuglsang Kunstmuseums bestyrelse samt 4 repræsentanter fra Fjordparken, Kaj Funch, Jimmy Frisenberg og Erik Christensen fra afdelingsbestyrelsen samt direktør Anita Ulrik Sørensen.

Det skal ansøgningen indeholde

Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft følgende bilag:

  • Ansøgning på 1 side med kort beskrivelse af idé og motivation (maks. 2.500 tegn inkl. mellemrum)
  • Grovskitse eller foreløbig visualisering af ideen (Maks. 3 A4-sider)
  • CV på én side
  • Billeddokumentation på max 10 sider med eksempler fra sin kunstneriske praksis.

Økonomi

Aktuelt har Boligselskabet Fjordparken en økonomisk ramme på 700.000 kr. til det samlede projekt, herunder skitseprocessen, men på baggrund af tidligere erfaringer er det intentionen at fundraise ca. 1,5 million kr. til udfærdigelse af det færdige værk.

Bedømmelsesudvalget vælger tre kunstnere blandt ansøgerne, og hver kunstner modtager et honorar på 30.000 kr. for at udarbejde et uddybende projektskitseforslag. Blandt de tre skitseforslag vælges et vinderprojekt, der tilbydes et budget på mindst 150.000 kr. i honorar samt 450.000 kr. til materialer, udførelse, installering mv.

NB: Bedømmelsesudvalget forbeholder sig retten til at udpege flere eller færre kandidater til både skitseforslag og vinderprojekt inden for den nævnte økonomiske ramme, samt til at vælgeikke at realisere nogen af de indkomne forslag.

Udbetaling

Evt. skitsehonorar udbetales til den Nemkonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Alle ansøgere får svar senest den 1. juni 2019. Afgørelserne bliver sendt via e-mail til den mailadresse, du oplyser i ansøgningsformularen. Samtidig modtager de tre udvalgte kunstnere invitationer til at udarbejde skitseforslag.

Hvis et medlem i bedømmelsesudvalget erklærer sig inhabil i forbindelse med behandlingen af din ansøgning, bliver det anført i brevet med afgørelsen.

Kontaktoplysninger hvis du har spørgsmål

Boligselskabet Fjordparken

Direktør: Anita Ulrik Sørensen
Telefon: 30 63 63 70
E-mail: ats@bs-fjordparken.dk

Billedkunstner

Claudio Bannwart
Telefon: 55 81 67 20.

Historie om Strandparken

Oprindeligt var det De Danske Sukkerfabrikker, der ejede arealerne ved sundet nord for, hvor Nykøbing dengang strakte sig til. Man ønskede nemlig at opføre en sukkerfabrik her. Byens sukkerfabrik kom dog til at ligge syd for byen, og det gav plads til andre muligheder nord for byen. I begyndelsen af 1900-tallet blev nye gader anlagt, heriblandt Colbjørnsensvej.

I 1937 vedtog Nykøbing Byråd at Ejegodbugten – hvor Strandboulevarden i dag har sit forløb – skulle opfyldes. Man fik tilskud fra staten til det store arbejde ved at lade det være et aktiveringsprojekt for arbejdsløse.

Bugten blev opfyldt i årene 1938-40, og det nye sygehus var noget af det første, der blev bygget på det nye areal. Selve Strandboulevarden blev anlagt i 1950’erne fra det nuværende Slotsbryggen og hele vejen langs vandet ud til Pandebjergvej. Indtil Slotsbryggen blev etableret i 2006-2008 var den sidste strækning af Tingsted Å ud mod Guldborgsund rørlagt som en del af Strandboulevarden.
Byggevirksomheden Fjordparken

I 1953 stod etageboligbebyggelsen for enden af den da relativt nye Colbjørnsensvej ved Strandboulevarden færdigbygget. Bebyggelsen blev placeret, så alle lejligheder i en eller anden udstrækning fik udsigt over Guldborgsund. Året før var Den selvejende byggevirksomhed Fjordparken blevet stiftet den 17. april 1952. Byggevirksomheden Fjordparken blev i 1982 lagt sammen med Den selvejende byggevirksomhed Rosengården og kom til at udgøre det nuværende Boligselskabet Fjordparken.

Nykøbing F. Sygehus flyttede fra Bispegade til den nuværende placering, dengang i udkanten af Nykøbing men dog stadig tæt på byen og befolkningen. Nybyggeriet gav mulighed for at samle alle sygehusfunktioner på ét sted, ligesom der blev indtænkt lys og luft til patienterne med de grønne rekreative arealer, ud fra tidens tanke om naturens helbredende effekt. På billedet her fra slutningen af 1950’erne kan man nederst til højre også se den nyopførte boligkarre på Colbjørnsensvej. Billede: Luftfoto fra 1948. Øverst i billedet ses første etape af det hesteskoformede boligbyggeri – karreen på Colbjørnsensvej er endnu ikke opført. Det er sygehuset heller ikke, så der er stadig ’bare marker’ ud mod Guldborgsund.

Luftfoto fra 1948. Øverst i billedet ses første etape af det hesteskoformede boligbyggeri – karreen på Colbjørnsensvej er endnu ikke opført. Det er sygehuset heller ikke, så der er stadig ’bare marker’ ud mod Guldborgsund. Billede: Nykøbing F. Sygehus flyttede fra Bispegade til den nuværende placering, dengang i udkanten af Nykøbing men dog stadig tæt på byen og befolkningen. Nybyggeriet gav mulighed for at samle alle sygehusfunktioner på ét sted, ligesom der blev indtænkt lys og luft til patienterne med de grønne rekreative arealer, ud fra tidens tanke om naturens helbredende effekt. På billedet her fra slutningen af 1950’erne kan man nederst til højre også se den nyopførte boligkarre på Colbjørnsensvej.

Kyllingespil, kønsroller og kolbekaffe

Beboerne på Colbjørnsensvej stiftede ved et møde i ”hobbykælderen” den 28. februar 1954 Lejerforeningen Fjordparken. Foreningen arrangerede alt fra fastelavnsfester og juletræsfester til kyllingespil, andespil, Skt. Hansfester og udflugter.

Der er tydeligvis tale om andre kønsroller end i dag, når man læser foreningens invitation til en udflugt til Marielyst i 1958, hvor der blandt andet står: ”Lejerforeningen serverer kolbekaffe for mødrene og sodavand for børnene nede paa stranden. – For børnene er turen gratis. Mødre (evt. fædre) kr. 2,00.”

Der er i samme invitation også en (befriende) anden opfattelse af tid end i vores fortravlede hverdag i dag: ”P.s. Hvis vejret ikke er godt mandag, udskydes turen til en dag senere paa ugen.” Den var nok ikke gået i dette årtusind, hvor de fleste har lagt planer for resten af ugen også.

Billede: Invitation fra Lejerforeningen Fjordparken til kyllingespil. Overskuddet fra spillet gik til nyt inventar i hobbyrummet.

 

Billede: Ved en ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober 1959 på Colbjørnsensvej var drøftelse af antenneforholdene et punkt på dagsordenen, da Næstvedsenderens igangsættelse var nært forestående.